Dotarły pierwsze wyniki pobranych ostatnio przez Straż Gminną próbek. Mamy dobre i złe wieści. Złe są takie że w 2 na 5 przebadanych próbek zostały ujawnione spalone odpady. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami w wysokości 100 zł. Natomiast dobra jest taka, że w tych 2 przebadanych próbkach widniały jedynie śladowe ilości odpadów np. takie jak fragment kolorowego opakowania, a żaden z badanych parametrów popiołu nie przekroczył normy. - Dlatego też wysokość grzywny nie była dotkliwa – mówi komendant Straży Gminnej Arkadiusz Łucarz.

Próbki pobierane są w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że w danej nieruchomości mogą być spalane odpady. - Dzieje się tak zwykle na skutek interwencji mieszkańców, którzy mają mają takie przypuszczenia względem swoich sąsiadów – dodaje komendant.

Od początku roku, Straż Gminna wykonała ponad 70 kontroli palenisk, większość z nich po zgłoszeniu i na wniosek mieszkańców. Świadczy to przede wszystkim o znacznym wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców. {Play}