W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski mieszkańcy zgłosili dwa zadania. Pierwsze to wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Tarnowcu, kolejny natomiast to propozycja zajęć sportowo – edukacyjnych w gminie Tarnów. Właśnie ruszyło głosowanie, które potrwa do 14 czerwca. Wyniki będą znane do 22 października. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy subregionu tarnowskiego, którzy ukończyli 16 lat.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec (zadanie oznaczone symbolem TAR 27) to inwestycja zaplanowana od ulicy Zawadzkiej do ulicy Zimna Woda (po prawej stronie drogi jadąc od Tarnowa) o łącznej długości 463 metry bieżące. Jest to droga o bardzo dużym natężeniu ruchu zarówno samochodowym jak i pieszym, gdyż znajduje się przy niej zarówno szkoła, przedszkole, kościół, jak i dom kultury z biblioteką. Dzięki realizacji zadania zwiększy się bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Wnioskowana wartość zadania to 150 tysięcy złotych.

W ramach zadania TAR 29, czyli bezpłatnych zajęć sportowo – edukacyjnych w gminie Tarnów, proponowane są m.in. kurs tańca, kurs gotowania, kurs pierwszej pomocy, kurs dziennikarstwa telewizyjnego, zajęcia aerobicu, jogi i zumby. W zajęciach będą mogły uczestniczyć zarówno dzieci, młodzież, dorośli jak i osoby starsze, gdyż w każdym wieku można zarówno zwiększać swoją wiedzę zadbać o kondycję fizyczną. Warsztaty i ćwiczenia będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy dla poszczególnych rodzajów zajęć. Dzięki zadaniu mieszkańcy poszerzą swoją wiedzę, poprawią zdrowie i kondycję fizyczną. Wnioskowana wartość zadania to 150 tysięcy złotych.

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać jeden głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka. Uwaga: żeby zagłosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

W tym roku są trzy możliwości oddania głosu. Najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą jest opcja zagłosowania przez Internet. Na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania. Mieszkańcy Małopolski mają również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach. Karty do głosowania znajdują się przy urnach. Można również taką kartę przygotować i uzupełnić wcześniej – wystarczy wejść na stronę www.bo.malopolska.pl i pobrać wzór karty do głosowania obowiązujący w tym roku. Głosy można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych, z dopiskiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego.

Lista miejsc, w których odbywa się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania, a także szczegółowy podział na subregiony znajduje się na stronie: https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/