Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Zadanie dotyczy budowy chodnika z kostki brukowej przy drodze powiatowej w tej miejscowości gminy Tarnów od skrzyżowania z ul. Skalną w kierunku Rzuchowej. - Poprawiamy komfort życia mieszkańców. Prace już się rozpoczynają – mówi wójt Grzegorz Kozioł. - To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, będzie nie tylko estetycznie, ale przede wszystkim funkcjonalnie i bezpiecznie – dodaje radny Marek Cichy.

Zakres robót jest spory. - Dotyczy m.in. wykonania prac rozbiórkowych, ziemnych, czy wykonania nawierzchni – mówi kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów i radny powiatowy, Mariusz Tyrka. - Dobre chodniki to podstawa. Ruch pieszych jest u nas coraz większy. Nie brakuje spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. Bardzo się cieszę, że powstają kolejne odcinki – mówi sołtys, Zbigniew Gniewek. Dodajmy, że na remont kolejnego fragmentu chodnika w Koszycach Małych powstaje dokumentacja projektowa, która jest już zlecona.

Prace zakończą się za cztery miesiące. Powstaną dzięki montażowi finansowemu gminy Tarnów i Starostwa Powiatowego w Tarnowie. W czasie robót, na wskazanym odcinku, będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. {Play}