Inwestycja dotyczy budowy chodnika z kostki brukowej wraz z kanalizacją opadową w pasie drogowym drogi powiatowej relacji Tarnów – Wałki – Stare Żukowice, na odcinku od stadionu Wolania do Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej. – To kolejna dobra informacja dla mieszkańców. Jeszcze lepszy komfort, a przede wszystkim – bezpieczeństwo – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Umowa z wykonawcą jest już podpisana, prace właśnie się rozpoczynają.

Zakres robót jest spory. – Dotyczy m.in. robót pomiarowych, rozbiórkowych, ziemnych, budowy kanalizacji opadowej , wykonania podbudowy, nawierzchni, zabudowy krawężnika, obrzeża i tzw. kanału technologicznego – wylicza kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów, Mariusz Tyrka.

Zadowolenia nie kryją mieszkańcy oraz radni gminy Tarnów z Woli Rzędzińskiej, którzy także wnioskowali o wykonanie tej inwestycji. – Dzięki tego rodzaju zadaniom, zdecydowanie poprawia się jakość życia na terenie całej gminy, a ruch w naszych miejscowościach jest coraz większy. Bo coraz więcej osób zamieszkuje w gminie Tarnów – mówi przewodnicząca Rady Gminy Tarnów, Wiesława Mitera. – To jest po prostu świetna informacja. Jakość chodników, dróg czy oświetlenia świadczy o poziomie danej gminy. A my mamy się czym pochwalić – dodaje radny, Andrzej Prendota. W podobnym tonie wypowiadają się Ryszard Cop, Mieczysław Kłósek, Mieczysław Nytko i Henryk Solak.

Prace zakończą się za około 4 miesiące. Inwestycja jest montażem finansowym gminy Tarnów i starostwa powiatowego w Tarnowie. Przypomnijmy, obecnie przy drogach powiatowych prowadzone są także budowy chodników w Koszycach Małych i Wielkich. Realizuje je ten sam wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym. {Play}