Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych grantów:

 • organizacja składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem MRPiPS
 • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 zł.
 • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

 

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).
Oferty należy składać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania.

Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących (zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub inny dokument właściwy dla oferenta/oferentów) do Urzędu Gminy Tarnów:

 • osobiście na Dziennik Podawczy:
  Tarnów, ul. Krakowska 19 parter, w pon w godzinach 8.30 – 16.30, we wt-pt w godzinach 7.30 - 15.30 z dopiskiem MAŁY GRANT
 • lub pocztą na adres:
  Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
  z dopiskiem MAŁY GRANT

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia MRPiPS w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

Dodatkowe informacje proszę kierować pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 14 688 01 25, pok. 8 w Urzędzie Gminy Tarnów

 

Wnioski 2018

Wnioski 2019

Wnioski 2020

 

Dokumenty: