Władze Tarnowa proponują zmianę porozumienia z Gminą Tarnów w sprawie komunikacji miejskiej. W piśmie magistratu czytamy: Dążąc do uzależnienia dotacji Gminy Tarnów od przychodowości poszczególnych linii komunikacyjnych, opracowany został projekt zmiany obowiązującego porozumienia. –Dla mieszkańców zmiana porozumienia może oznaczać podwyżki, nie chcemy tego – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Szef gminnego samorządu poprosił o spotkanie z prezydentem Tarnowa, przedstawicielami Zarządu Dróg i Komunikacji oraz innymi samorządami, z którymi Gmina Miasta Tarnowa ma zwarte takie porozumienia w tej sprawie. Celem jest szczegółowe omówienie proponowanych zmian wraz z przedstawieniem przewidywanych kosztów realizacji zadania w II półroczu br. – Jednocześnie wnioskuję o realizację usług w ramach publicznego transportu zbiorowego w II półroczu 2020 roku na terenie gminy Tarnów na mocy dotychczasowego porozumienia – dodaje Grzegorz Kozioł.

W trudnych negocjacjach, wójt uzyska merytoryczne wsparcie od radnych, którzy wyznaczą swoich przedstawicieli do pracy w zespole ds. analizy kosztów i racjonalizacji funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy Tarnów.

Na podstawie porozumienia komunalnego z dnia 23 października 2000 roku, autobusy komunikacji miejskiej w Tarnowie obsługują linie komunikacyjne na terenie Gminy Tarnów, która proporcjonalnie do wozokilometrów realizowanych na terenie porozumiewających się gmin, partycypuje w kosztach obsługi linii na zasadach określonych w porozumieniu.

W praktyce, w ubiegłym roku, teren gminy Tarnów obsługiwało łącznie 10 linii komunikacji miejskiej, na których wykonano łącznie przeszło 609 162,7 km. Koszty poniesione przez Gminę Tarnów za funkcjonowanie komunikacji miejskiej w 2019 r. wyniosły dokładnie 3 298 159, 50 zł. Dopłata do 1 wozokilometra to 5,21 zł. – Wysokość dotacji Gminy Tarnów wynika z proporcji ilości kilometrów wykonywanych na terenie Gminy Tarnów do ilości kilometrów wykonywanych łącznie na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tarnów w 2019 roku i udział procentowy Gminy Tarnów wyniósł dokładnie 14,41% - wylicza zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Dodajmy, że ewentualne wejście w życie proponowanej zmiany porozumienia komunalnego będzie wymagało podjęcia stosownych uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Rady Gminy Tarnów oraz zawarcia aneksu do funkcjonującego porozumienia. {Play}

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI GMINY W RAMACH ZAWARTEGO POROZUMIENIA