Sołectwo Obwieszczenie o kandydatach    
Biała Obwieszczenie    
Błonie Obwieszczenie    

Jodłówka-Wałki

Obwieszczenie    
Koszyce Małe Obwieszczenie    
Koszyce Wielkie Obwieszczenie    
Łękawka Obwieszczenie    
Nowodworze Obwieszczenie    
Poręba Radlna Obwieszczenie    
Radlna Obwieszczenie    
Tarnowiec Obwieszczenie    
Wola Rzędzińska I Obwieszczenie    
Wola Rzędzińska II Obwieszczenie    
Zbylitowska Góra Obwieszczenie    
Zgłobice Obwieszczenie    
Zawada Obwieszczenie    

 


ZARZĄDZENIE Nr VIII/49/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - powołanie składów sołeckich komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/44/2019 z dnia 6 marca 2019 r. - zmiana zarządzenia - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/43/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. - w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, wzorów protokołów głosowania oraz wzorów zaświadczeń o wyborze w związku z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów, zarządzonymi na dzień 24 marca 2019 roku.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/3/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wzory zgłoszeń - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej - fragment z statutu sołectw

 

Formularze: