Sołectwo Obwieszczenie o kandydatach  Wyniki  
Biała Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Błonie Obwieszczenie Sołtys i Rada Sołecka  

Jodłówka-Wałki

Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Koszyce Małe Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Koszyce Wielkie Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Łękawka Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Nowodworze Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Poręba Radlna Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Radlna Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Tarnowiec Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Wola Rzędzińska I Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Wola Rzędzińska II Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Zbylitowska Góra Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Zgłobice Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  
Zawada Obwieszczenie  Sołtys i Rada Sołecka  

 


ZARZĄDZENIE Nr VIII/49/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - powołanie składów sołeckich komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr VIII/44/2019 z dnia 6 marca 2019 r. - zmiana zarządzenia - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/43/2019 z dnia 4 marca 2019 r. - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej - wybory sołeckie

ZARZĄDZENIE Nr VIII/6/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. - w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, wzorów protokołów głosowania oraz wzorów zaświadczeń o wyborze w związku z wyborami sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów, zarządzonymi na dzień 24 marca 2019 roku.

ZARZĄDZENIE Nr VIII/3/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wzory zgłoszeń - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

ZARZĄDZENIE Nr VIII/2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. - wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Tarnów

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej - fragment z statutu sołectw

 

Formularze: