2018

VII kadencja

Zarządzenie nr VII/168/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/167/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/166/2018 z dnia 19-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/165/2018 z dnia 16-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/153/2018 z dnia 16-11-2018 r. - ceny za wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie nr VII/152/2018 z dnia 15-11-2018 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/151/2018 z dnia 14-11-2018 r. - projekt WPF na lata 2019-27

Zarządzenie nr VII/150/2018 z dnia 14-11-2018 r. - Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2019 r.

Zarządzenie nr VII/149/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/148/2018 z dnia 8-11-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/147/2018 z dnia 5-11-2018 r. - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/146/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/145/1/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/145/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/144/2018 z dnia 30-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/141/2018 z dnia 24-10-2018 r. - powołanie komisji do odbioru zadania

Zarządzenie nr VII/140/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/139/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/138/2018 z dnia 18-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/135/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/132/2018 z dnia 16-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/133/2018 z dnia 17-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/131/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/130/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/129/2018 z dnia 8-10-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/128/2018 z dnia 1-10-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/127/2018 z dnia 1-10-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/124/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/123/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/122/2018 z dnia 27-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/121/2018 z dnia 26-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/120/2018 z dnia 13-09-2018 r. - upoważnienia dla urzędników

Zarządzenie nr VII/119/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/118/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/117/2018 z dnia 13-09-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/116/2018 z dnia 12-09-2018 r. - miejsca umieszczania obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie nr VII/115/2018 z dnia 12-09-2018 r. - Gminne Biuro Wyborcze

Zarządzenie nr VII/113/1/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/113/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/111/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/110/2018 z dnia 31-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/109/2018 z dnia 30-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/105/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/104/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/103/2018 z dnia 10-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/101/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/100/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/99/2018 z dnia 6-08-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/1/2018 z dnia 1-08-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/97/2018 z dnia 27-07-2018 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/95/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/94/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/93/2018 z dnia 24-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/89/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/88/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/87/2018 z dnia 10-07-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/86/2018 z dnia 2-07-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/83/2018 z dnia 29-06-2018 r. - ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr VII/82/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/81/2018 z dnia 29-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/78/2018 z dnia 27-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/77/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/76/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/75/2018 z dnia 25-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/73/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/72/2018 z dnia 18-06-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/68/2018 z dnia 11-06-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/59/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/58/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/57/2018 z dnia 23-05-2018 r. - zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarządzenie nr VII/56/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/55/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/54_1/2018 z dnia 21-05-2018 r. - podanie do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr VII/54/2018 z dnia 21-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/52/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/51/1/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/51/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/50/2018 z dnia 10-05-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/48/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/47/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/46/2018 z dnia 25-04-2018 r. - powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr VII/45/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/1/2018 z dnia 23-04-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za I kwartał 2018 r.

Zarządzenie nr VII/44/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/43/2018 z dnia 23-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/42/2018 z dnia 18-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/38/2018 z dnia 12-04-2018 r. - ogłoszenie o konkursach na dyr. szkół

Zarządzenie nr VII/37/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/36/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/35/2018 z dnia 10-04-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/32/2018 z dnia 29-03-2018 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2017 r.

Zarządzenie nr VII/30/1/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/30/2018 z dnia 22-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej GT na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/29/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/28/2018 z dnia 15-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/25/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/24/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2018 z dnia 7-03-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/20/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/19/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/18/2018 z dnia 22-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/15/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/14/2018 z dnia 14-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/11/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/10/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/9/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/8/2018 z dnia 5-02-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2018 z dnia 31-01-2018 r. - ustalenie terminów przeprowadzenia postępowaniu rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola dla którego Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/6/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Zarządzenie nr VII/5/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/4/1/2018 z dnia 16-01-2018 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za 4 kw. 2017 r.

Zarządzenie nr VII/4/2018 z dnia 16-01-2018 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2018 z dnia 2-01-2018 r. - regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

2017

Zarządzenie nr VII/224/2017 z dnia 29-12-2017 r. - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

Zarządzenie nr VII/223/2017 z dnia 29-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/222/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: zamiany zarządzenia VII/220/2017 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.

Zarządzenie nr VII/220/2017 z dnia 29-12-2017 r. - w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu 2018 roku.

Zarządzenie nr VII/216/2017 z dnia 28-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/211/2017 z dnia 12-12-2017 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018

Zarządzenie nr VII/209/2017 z dnia 12-12-2017 r. - powołanie stałej komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr VII/208/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/207/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/206/2017 z dnia 11-12-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/204/2017 z dnia 1-12-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/203/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/202/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/201/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/199/2017 z dnia 29-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/198/2017 z dnia 17-11-2017 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2018 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VII/196/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/195/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/194/2017 z dnia 15-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/193/2017 z dnia 15-11-2017 r. - powołanie opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/192/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projektu budżetu Gminy Tarnów na 2018 rok

Zarządzenie nr VII/191/2017 z dnia 15-11-2017 r. - projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2018-2026

Zarządzenie nr VII/190/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/189/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/188/2017 z dnia 8-11-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/187/2017 z dnia 2-11-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/186/2017 z dnia 26-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/185/2017 z dnia 26-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/184/2017 z dnia 26-10-2017 r. -informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kw 2017 r.

Zarządzenie nr VII/183/2017 z dnia 23-10-2017 r. - ustalenie stawki najmu

Zarządzenie nr VII/181/2017 z dnia 23-10-2017 r. -zgodna na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie nr VII/180/2017 z dnia 23-10-2017 r. -zgodna na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie nr VII/179/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/178/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/177/2017 z dnia 19-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/176/2017 z dnia 17-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenia nr VII/175/2017 z dnia 11-10-2017 r. - wyznaczenia podmiotów zobowiązanych do umożliwienia skazanym wykonywania prac społecznie użytecznych

Zarządzenie nr VII/174/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/173/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/172/2017 z dnia 9-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenia nr VII/171/2017 z dnia 5-10-2017 r. - ustalenia zasad realizacji prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby skazane

Zarządzenie nr VII/170/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/169/2017 z dnia 5-10-2017 r. - powołanie komisji weryfikującej wnioski stypendialne

Zarządzenie nr VII/168/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/167/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/166/2017 z dnia 5-10-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/163/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/162/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/161/2017 z dnia 29-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/160/2017 z dnia 27-09-2017 r. - ustalenie dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr VII/157/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/156/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/155/2017 z dnia 21-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/150/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/149/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/148/2017 z dnia 18-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/146/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/145/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/144/2017 z dnia 8-09-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/143/2017 z dnia 4-09-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/142/2017 z dnia 4-09-2017 r. -dodatki funkcyjne i motywacyjne

Zarządzenie nr VII/141/2017 z dnia 4-09-2017 r. -dodatki funkcyjne i motywacyjne

Zarządzenie nr VII/140/2017 z dnia 31-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/139/2017 z dnia 31-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/133/2017 z dnia 24-08-2017 r. - informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie nr VII/131/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/130/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/129/2017 z dnia 21-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/128/2017 z dnia 4-08-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/127/2017 z dnia 2-08-2017 r. - zmiany w planie kont

Zarządzenie nr VII/125/2017 z dnia 2-08-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/123/2017 z dnia 1-08-2017 r. - udzielenie upoważnienia

Zarządzenie nr VII/122/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/121/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/119/2017 z dnia 31-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/118/2017 z dnia 24-07-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/113/2017 z dnia 12-07-2017 r. - informacja kwartalna o wykonaniu Budżetu Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/109/2017 z dnia 4-07-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/108/2017 z dnia 4-07-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/107/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/106/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/105/2017 z dnia 30-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/103/2017 z dnia 21-06-2017 r. - przedłużenie powierzenia stanowiska

Zarządzenie nr VII/104/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/101/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/100/2017 z dnia 21-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/97/1/2017 z dnia 19-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/97/2017 z dnia 13-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/96/2017 z dnia 13-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/95/2017 z dnia 6-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/94/2017 z dnia 05-06-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/93/2017 z dnia 05-06-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/91/2017 z dnia 31-05-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/86/2017 z dnia 26-05-2017 r. - zmiany planu finansowego

Zarządzenie nr VII/85/2017 z dnia 26-05-2017 r. - zmiany planu finansowego

Zarządzenie nr VII/83/2017 z dnia 24-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/82/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/81/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/80/2017 z dnia 23-05-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/79/2017 z dnia 16-05-2017 r. -podanie do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr VII/77/2017 z dnia 16-05-2017 r. -instrukcja kasowa

Zarządzenie nr VII/75/2017 z dnia 11-05-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/74/2017 z dnia 11-05-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/72/2017 z dnia 8-05-2017 r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania GBP

Zarządzenie nr VII/71/2017 z dnia 8-05-2017 r. - zatwierdzenie rocznego sprawozdania CAK

Zarządzenie nr VII/69/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/68/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/67/2017 z dnia 27-04-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/66/2017 z dnia 26-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/65/2017 z dnia 19-04-2017 r. - informacja kwartalna z wykonania budżetu za I kwartał 2017 r.

Zarządzenie nr VII/63/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/62/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/61/2017 z dnia 19-04-2017 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/58/2017 z dnia 11-04-2017 r. - gospodarka kasowa

Zarządzenie nr VII/56/2017 z dnia 11-04-2017 r. - komisja kasacyjna

Zarządzenie nr VII/54/2017 z dnia 11-04-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/53/2017 z dnia 11-04-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/50/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/49/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/48/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/46/2017 z dnia 31-03-2017 r. - zmiany zasad rozliczeń podatku VAT

Zarządzenie nr VII/45/2017 z dnia 30-03-2017 r. - sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2016 r.

Zarządzenie nr VII/44/2017 z dnia 29-03-2017 r. - Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 - 2022.

Zarządzenie nr VII/40/2017 z dnia 27-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/39/2017 z dnia 27-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/38/2017 z dnia 22-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/37/2017 z dnia 22-03-2017 r. - powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

Zarządzenie nr VII/35/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/34/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/33/2017 z dnia 16-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/32/2017 z dnia 14-03-2017 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/30/2017 z dnia 7-03-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/28/2017 z dnia 7-03-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/24/2017 z dnia 28-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/23/2017 z dnia 28-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/22/2017 z dnia 28-02-2017 r. - przyjęcie nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie nr VII/19/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/18/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/17/2017 z dnia 21-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/16/2017 z dnia 8-02-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/14/2017 z dnia 8-02-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/13/2017 z dnia 2-02-2017 r. - ustalenie wysokości ceny wywoławczej

Zarządzenie nr VII/10/2017 z dnia 2-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/9/1/2017 z dnia 1-02-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/9/2017 z dnia 31-01-2017 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/8/2017 z dnia 31-1-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/7/2017 z dnia 31-1-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/5/2017 z dnia 16-1-2017 r. - nie skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VII/2/2017 z dnia 3-1-2017 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2017 rok

Zarządzenie nr VII/1/2017 z dnia 3-1-2017 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 rok

2016

Zarządzenie nr VII/246/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/245/2016 z dnia 30-12-2016 r. - ustalenie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/243/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2017 r.

Zarządzenie nr VII/241/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/240/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/239/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/238/2016 z dnia 30-12-2016 r. - zmiana Zarządzenia Nr VII/236/2016 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/237/2016 z dnia 30-12-2016 r. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/236/2016 z dnia 30-12-2016 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr VII/235/2016 z dnia 29-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/234/2016 z dnia 28-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/232/2016 z dnia 31-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/231/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/230/2016 z dnia 21-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/223/2016 z dnia 12-12-2016 r. - powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/222/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/221/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/220/2016 z dnia 6-12-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/219/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/218/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/217/2016 z dnia 30-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/216/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie po dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/215/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie pełnomocnika ds. organizacji COSiP

Zarządzenie nr VII/214/2016 z dnia 30-11-2016 r. - odwołanie dyr Gminnej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr VII/213/2016 z dnia 30-11-2016 r. - powołanie Komisji

Zarządzenie nr VII/212/2016 z dnia 29-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/210/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/209/2016 z dnia 21-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/203/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/202/2016 z dnia 14-11-2016 r. -powołanie komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr VII/200/2016 z dnia 14-11-2016 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie nr VII/199/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/198/2016 z dnia 14-11-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/197/2016 z dnia 14-11-2016 r. - projekt Uchwały Budżetowej na 2017

Zarządzenie nr VII/196/2016 z dnia 14-11-2016 r. -projekt WPF na lata 2017-25

Zarządzenie nr VII/194/2016 z dnia 2-11-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/192/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zasady rozliczeń VAT

Zarządzenie nr VII/191/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/190/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/189/2016 z dnia 31-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/188/2016 z dnia 28-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/1/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/184/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/183/2016 z dnia 21-10-2016 r. - gospodarka kasowa

Zarządzenie nr VII/182/2016 z dnia 21-10-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/181/2016 z dnia 21-10-2016 r. - powołania komisji weryfikującej wnioski stypendialne

Zarządzenie nr VII/180/1/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/180/2016 z dnia 19-10-2016 r. - zmiana instrukcji dot. gospodarki kasowej

Zarządzenie nr VII/176/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/175/2016 z dnia 13-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/174/2016 z dnia 10-10-2016 r. - informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za III kw 2016 roku

Zarządzenie nr VII/173/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/172/2016 z dnia 10-10-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/1/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/168/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/167/2016 z dnia 30-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/165/2016 z dnia 29-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/164/2016 z dnia 29-09-2016 r. - likwidacja ZOSiP

Zarządzenie nr VII/163/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/162/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/161/2016 z dnia 22-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/157/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/156/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/155/2016 z dnia 12-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/152/2016 z dnia 6-09-2016 r. - zmiany w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym

Zarządzenie nr VII/151/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/150/2016 z dnia 5-09-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/149/2016 z dnia 1-09-2016 r. - dodatki funkcyjne i motywacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli

Zarządzenie nr VII/148/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/147/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/146/2016 z dnia 31-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/145/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/144/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/143/2016 z dnia 29-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/142/2016 z dnia 26-08-2016 r. - informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie nr VII/141/2016 z dnia 24-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/138/2016 z dnia 23-08-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/137/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/136/2016 z dnia 23-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/134/2016 z dnia 12-08-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/132/2016 z dnia 10-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/128/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/127/2016 z dnia 4-08-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/126/A/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/126/2016 z dnia 1-08-2016 r. - zmiana instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/124/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/122/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/121/2016 z dnia 29-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/120/2016 z dnia 29-07-2016 r. - Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie nr VII/119/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/118/2016 z dnia 27-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/117/2016 z dnia 27-07-2016 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/116/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/115/2016 z dnia 25-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/113/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w instrukcji kasowej

Zarządzenie nr VII/112/2016 z dnia 14-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/111/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/110/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/109/2016 z dnia 14-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/108/2016 z dnia 12-07-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za II półrocze 2016 r.

Zarządzenie nr VII/107/2016 z dnia 12-07-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/106/2016 z dnia 12-07-2016 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/104/2016 z dnia 6-07-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/101/2016 z dnia 6-07-2016 r. - ustalenie wykazu nieruchomości i przeznaczenie ich w dzierżawę

Zarządzenie nr VII/100/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/99/2016 z dnia 5-07-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/97/2016 z dnia 28-06-2016 r. - odzież robocza

Zarządzenie nr VII/96/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/95/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/94/2016 z dnia 28-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/93/2016 z dnia 23-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/92/2016 z dnia 9-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/91/2016 z dnia 8-06-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/90/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/89/2016 z dnia 8-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/87/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/86/2016 z dnia 6-06-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/85/2016 z dnia 1-06-2016 r. -upoważnienie pracowników

Zarządzenie Nr VII/84/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań GBP

Zarządzenie Nr VII/83/2016 z dnia 25-05-2016 r. -zatwierdzenie rocznych sprawozdań CAK

Zarządzenie nr VII/82/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/81/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 ro

Zarządzenie nr VII/80/2016 z dnia 24-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/79/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

Zarządzenie Nr VII/78/2016 z dnia 20-05-2016 r. -w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach

Zarządzenie Nr VII/77/2016 z dnia 20-05-2016 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

Zarządzenie nr VII/76/2016 z dnia 23-05-2016 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2015

Zarządzenie nr VII/75/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/72/2016 z dnia 17-05-2016 r. - określenie liczby z-ców Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/71/2016 z dnia 17-05-2016 r. - odwołanie z-cy Wójta Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/70/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/69/2016 z dnia 13-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/68/2016 z dnia 10-05-2016 r. - udzielenie upoważnienia

Zarządzenie nr VII/67/2016 z dnia 2-05-2016 r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr VI/43/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zasad obowiązujących przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnów.

Zarządzenie nr VII/66/2016 z dnia 2-05-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/64/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/63/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62A/2016 z dnia 28-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/62/2016 z dnia 26-04-2016 r. - powołanie zespołu ds opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Zarządzenie nr VII/61/2016 z dnia 26-04-2016 r. - przyjęcie w użyczenie

Zarządzenie nr VII/60/2016 z dnia 26-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/59/2016 z dnia 26-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/58/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/57/2016 z dnia 21-04-2016 r. - przyjęcie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/56/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/55/2016 z dnia 21-04-2016 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/54/2016 z dnia 19-04-2016 r. - skorzystanie z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr VII/50/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/49/2016 z dnia 14-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/48/2016 z dnia 8-04-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/47/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/46/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/45/2016 z dnia 8-04-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/44/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/42/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/41/2016 z dnia 31-03-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/40/2016 z dnia 30-03-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/39/2016 z dnia 25-03-2016 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2016 z dnia 11-03-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/32/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/31/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/30/2016 z dnia 29-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/29/2016 z dnia 22-02-2016 r. - upoważnienie kier GOPS

Zarządzenie nr VII/28/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenie nr VII/27/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/26/2016 z dnia 22-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/24/2016 z dnia 16-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/21/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/20/2016 z dnia 12-02-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/15/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/14/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/12/2016 z dnia 27-01-2016 r. - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Tarnów jest organem prowadzącym

Zarządzenie nr VII/11/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/10/2016 z dnia 27-01-2016 r. -wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/9/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/8/2016 z dnia 27-01-2016 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/7/2016 z dnia 11-01-2016 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/6/2016 z dnia 11-01-2016 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2016 rok

Zarządzenie nr VII/2/2016 z dnia 8-01-2016 r. - wyrażenie zgody na dzierżawę

Zarządzenie nr VII/1/2016 z dnia 8-01-2016 r. - akceptacja cen wynikających z elaboratu

2015

Zarządzenie nr VII/281/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie limitów

Zarządzenie nr VII/280/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zasady rachunkowości oraz planu kont w zakresie ewidencji podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/279/2015 z dnia 31-12-2015 r. - instrukcja inwentaryzacyjna

Zarządzenie nr VII/276/2015 z dnia 31-12-2015 r. - przyjęcie Planu Finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/274/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/273/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/272/2015 z dnia 31-12-2015 r. - ustalenie wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr VII/271/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/270/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/269/2015 z dnia 31-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/268/2015 z dnia 31-12-2015 r. -w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr VII/ 78 /2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

Zarządzenie nr VII/267/2015 z dnia 31-12-2015 r. -zapewnienie okularów korekcyjnych

Zarządzenie nr VII/266/2015 z dnia 31-12-2015 r. - Regulamin ZFŚS w UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/265/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyznania dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2016 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/264/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/263/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/262/2015 z dnia 29-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/261/2015 z dnia 18-12-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/260/2015 z dnia 18-12-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/258/2015 z dnia 9-12-2015 r. - powołanie komisji konkursowych

Zarządzenie nr VII/257/2015 z dnia 8-12-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/256/2015 z dnia 7-12-2015 r. - w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter

Zarządzenie nr VII/253/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/252/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/251/2015 z dnia 27-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/250/2015 z dnia 19-11-2015 r. -podział dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych

Zarządzenie nr VII/248/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/247/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/246/2015 z dnia 18-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/245/2015 z dnia 18-11-2015 r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie nr VII/244/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/243/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/242/2015 z dnia 16-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/241/2015 z dnia 16-11-2015 r. - powołanie Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr VII/227/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2016 r.

Zarządzenie nr VII/226/2015 z dnia 12-11-2015 r. - projekt WPF na 2016 r

Zarządzenie nr VII/225/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/222/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/221/2015 z dnia 6-11-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/2/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/217/1/2015 z dnia 30-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/213/2015 z dnia 29-10-2015 r. - kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/212/2015 z dnia 29-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/209/2015 z dnia 28-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/208/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/207/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/206/2015 z dnia 23-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/205/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/204/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/203/2015 z dnia 16-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/202/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/201/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/200/2015 z dnia 8-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/198/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/197/2015 z dnia 7-10-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/196/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/195/2015 z dnia 5-10-2015 r. - zapewnienie obsługi systemu informatycznego ObKW

Zarządzenie nr VII/193/2015 z dnia 5-10-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie nr VII/189/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/188/1/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/188/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/187/2015 z dnia 30-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/185/2015 z dnia 24-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/184/2015 z dnia 24-09-2015 r. - powołanie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę

Zarządzenie nr VII/182/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/181/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/180/2015 z dnia 22-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/179/2015 z dnia 21-09-2015 r. - powołanie biura wyborczego do organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu

Zarządzenie nr VII/178/2015 z dnia 21-09-2015 r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/177/2015 z dnia 21-09-2015 r. - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Zarządzenie nr VII/175/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/174/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/173/2015 z dnia 14-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/172/2015 z dnia 4-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/171/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wyrażenie zgody na wejście w teren

Zarządzenie nr VII/170/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/169/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/168/2015 z dnia 3-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/167/2015 z dnia 4-09-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa

Zarządzenie nr VII/166/4/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/3/2015 z dnia 1-09-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/166/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa

Zarządzenie nr VII/165/2015 z dnia 31-08-2015 r. - użyczenie nieruchomości

Zarządzenie nr VII/164/2015 z dnia 31-08-2015 r. - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony lokali wyborczych

Zarządzenie nr VII/163/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/162/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/161/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/160/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/159/2015 z dnia 31-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/157/2015 z dnia 20-08-2015 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie nr VII/155/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/154/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/153/2015 z dnia 19-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr VII/152/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku - w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.ks Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr VII/149/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/148/2015 z dnia 14-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/147/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/146/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie operatorów informatycznych dla zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/145/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/144/2015 z dnia 12-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/143/2015 z dnia 12-08-2015 r. - powołanie członków obwodowych komisji ds referendum

Zarządzenie nr VII/142/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/141/2015 z dnia 5-08-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/140/2015 z dnia 5-08-2015 r. - wyrażenie zgody na wynajem

Zarządzenie nr VII/139/2015 z 29-07-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa i głosowaniem korespondencyjnym w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie nr VII/138/2015 z dnia 29-07-2015 r. - powołanie koordynatora gminnego

Zarządzenie nr VII/137/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy i ustalenia zasad przekazywania jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola.

Zarządzenie nr VII/136/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/135/2015 z dnia 29-07-2015 r. - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Publicznego Gimnazjum Nr 4 im Kawalerów Orderu Uśmiechu wchodzącego w skład Zespołu Szkól Publicznych w Zbylitowskiej Górze oraz rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej

Zarządzenie nr VII/134/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/133/2015 z dnia 29-07-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/130/1/2015 z dnia 20-07-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu

Zarządzenie nr VII/119/2015 z dnia 2-07-2015 r. - sprzedaż samochodu służbowego Citroen Berlingo

Zarządzenie nr VII/118/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/117/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie Nr VII/116/2015 z dnia 30-06-2015 r. - powołanie biura do spraw organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/115/2015 z dnia 30-06-2015 r. - zasady kontroli ogólnodostępnych placów zabaw

Zarządzenie nr VII/114/2015 z dnia 29-06-2015 r. - powołanie ABI

Zarządzenie nr VII/113/2015 z dnia 26-06-2015 r. - wyznaczenie miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/112/2015 z dnia 24-06-2015 r. - ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze

Zarządzenie nr VII/108/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/107/2015 z dnia 18-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/106/2015 z dnia 17-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/105/2015 z dnia 15-06-2015 r. - zmiany w ZFŚS

Zarządzenie nr VII/104/2015 z dnia 10-06-2015 r. - zmiany regulaminu organizacyjnego UG Tarnów

Zarządzenie nr VII/101/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/100/2015 z dnia 9-06-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/99/2015 z dnia 8-06-2015 r. - ustalenie dni wolnych

Zarządzenie nr VII/98/2015 z dnia 2-06-2015 r. - powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie nr VII/97/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/95/2015 z dnia 29-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/94/2015 z dnia 28-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/92/2015 z dnia 26-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/91/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/90/2015 z dnia 22-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/89/2015 z dnia 20-05-2015 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji danych dot. wykonania budżetu

Zarządzenie nr VII/88/2015 z dnia 20-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/85/2015 z dnia 20-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 10 w Tarnowcu i uzupełnienie składu komisji

Zarządzenie nr VII/81/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/80/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/79/2015 z dnia 14-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/78/2015 z dnia 14-05-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/77/2015 z dnia 13-05-2015 r. - stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Zgłobicach

Zarządzenie nr VII/76/2015 z dnia 13-05-2015 r. - odwołanie członka OKW nr 11 w Tarnowcu

Zarządzenie nr VII/75/2015 z dnia 13-05-2015 r. - wyrażenie zgody

Zarządzenie nr VII/74/2015 z dnia 08-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW w Łękawce

Zarządzenie nr VII/73/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie : ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/72/2015 z dnia 02-05-2015 r. - wygaśnięcie członkostwa i uzupełnienie składu w OKW nr 17 w Zawadzie

Zarządzenie nr VII/71/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/70/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/69/2015 z dnia 6-05-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/64/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/63/2015 z dnia 27-04-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/60/2015 z dnia 22-04-2015 r. -powołanie biura wyborczego

Zarządzenie nr VII/59/2015 z dnia 22-04-2015 r. - dot. zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/58/2015 z dnia 22-04-2015 r. - zmiana w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/57/1/2015 z dnia 20-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/57/2015 z dnia 20-04-2015 r. - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/56/2015 z dnia 17-04-2015 r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-24

Zarządzenie nr VII/53/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Porębie Radlnej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/52/2015 z dnia 9-04-2015 r. - w sprawie: ogłoszenia o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej w oraz określenia regulaminu konkursu

Zarządzenie nr VII/51/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/50/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/49/2015 z dnia 8-04-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/47/2015 z dnia 7-04-2015 r. - w sprawie upoważnień do załatwiania spraw związanych z głosowaniem korespondencyjnym i sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VII/46/2015 Wójta Gminy Tarnów z dnia 7-04-2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Tarnów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr VII/44A/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/44/2015 z dnia 31-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/43/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/42/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/41/2015 z dnia 30-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/40/2015 z dnia 26-03-2015 r. - powołanie przedstawicieli załogi - dot. ZFŚS

Zarządzenie nr VII/39/2015 z dnia 25-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/38/2015 z dnia 25-03-2015 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 r.

Zarządzenie nr VII/37/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/36/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/35/2015 z dnia 19-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/34/2015 z dnia 16-03-2015 r. - odwołanie członka sołeckiej komisji wyborczej

Zarządzenie nr VII/33/2015 z dnia 11-03-2015 r. - powołanie członków sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/32/2015 z dnia 11-03-2015 r. -zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VII/31/2015 z dnia 5-03-2015 r. -realizacja zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zarządzenie nr VII/29/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/28/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/27/2015 z dnia 5-03-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/26/2015 z dnia 2-03-2015 r. - wprowadzenie zmian do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/23/2015 z dnia 18-02-2015 r. -powołanie członków Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr VII/22/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/21/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/20/2015 z dnia 17-02-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/19/2015 z dnia 10-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/18/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/17/2015 z dnia 09-02-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/16/2015 z dnia 05-02-2015 r. - powołanie ASI

Zarządzenie nr VII/15/2015 z dnia 2-02-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/14/2015 z dnia 30-01-2015 r. - powołanie komisji kasacyjnej

Zarządzenie nr VII/13/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/12/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/11/2015 z dnia 30-01-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/8/2015 z dnia 20-01-2015 r. -informacja kwartalna o wykonaniu budżetu za IV kw. 2014 r.

Zarządzenie nr VII/7/2015 z dnia 13-01-2015 r. -wyrażenie zgody na umorzenie zobowiązania

Zarządzenie nr VII/5/2015 z dnia 12-01-2015 r. -ustalenie wzorów zgłoszeń kandydatów do organów sołectwa oraz sołeckich komisji wyborczych

Zarządzenie nr VII/4/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/3/2015 z dnia 7-01-2015 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2015 rok

Zarządzenie nr VII/2/2015 z dnia 7-01-2015 r. -wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Tarnów

2014

Zarządzenia VII Kadencja

Zarządzenie nr VII/35/2014 z dnia 31-12-2014 r. - druki ścisłego zarachowania

Zarządzenie nr VII/34/2014 z dnia 31-12-2014 r. - zmiana instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

Zarządzenie nr VII/32/2014 z dnia 31-12-2014 r. - w sprawie: „Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej i ochrony wartości
pieniężnych w Urzędzie Gminy Tarnów.”

Zarządzenie nr VII/30/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji w wyniku otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015 - z zakresu pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury i tradycji ludowej.

Zarządzenie nr VII/29/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Zarządzenie nr VII/28/2014 z dnia 31-12-2014 r. - powołanie przedstawicieli załogi

Zarządzenie nr VII/27/2014 z dnia 31-12-2014 r. - przyjęcie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/26/2014 z dnia 31-12-2014 r. - regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr VII/25/2014 z dnia 31-12-2014 r. - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/23/2014 z dnia 31-12-2014 r. - podział dochodów i wydatków jednostek oświatowych określonych w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

Zarządzenie nr VII/22/2014 z dnia 31-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/21/2014 z dnia 30-12-2014 r. - Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnów na lata 2015 - 2017

Zarządzenie nr VII/20/2014 z dnia 30-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/19/2014 z dnia 30-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/17/2014 z dnia 19-12-2014 r. -zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VII/14/2014 z dnia 19-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/13/2014 z dnia 19-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/10/2014 z dnia 15-12-2014 r. -powołanie Komisji Konkursowych i ustalenia regulaminu ich pracy w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2015

Zarządzenie nr VII/8/2014 z dnia 11-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.

Zarządzenie nr VII/7/2014 z dnia 10-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/6/2014 z dnia 10-12-2014 r. - zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

Zarządzenie nr VII/3/2014 z dnia 2-12-2014 r. - zmiany w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 r.